Resultados da busca

Noticias sobre "Benestar e condicións de vida"   110 noticia(s) atopada(s)
1.- Enquisa conxuntural a fogares. Segundo trimestre 2019
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 2/7/2019
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2019
2.- Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. Ano 2018
Actividade: PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA
Data de publicación: 21/6/2019
Data de referencia dos datos: 2018
3.- Enquisa conxuntural a fogares. 1º trimestre 2019
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 2/4/2019
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2019
4.- Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2018
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 3/1/2019
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2018
5.- Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral. Ano 2017
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 28/12/2018
Data de referencia dos datos: 2017
6.- Enquisa conxuntural a fogares. 3º trimestre 2018
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 2/10/2018
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2018
7.- Pensións e outras prestacións. Ano 2017
Actividade: PENSIÓNS E OUTRAS PRESTACIÓNS
Data de publicación: 31/7/2018
Data de referencia dos datos: 2017
8.- Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar. 2017
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COIDADO DE MENORES E CONCILIACIÓN FAMILIAR
Data de publicación: 20/7/2018
Data de referencia dos datos: 2017
9.- Enquisa conxuntural a fogares. 2º trimestre 2018
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 2/7/2018
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2018
10.- Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. 2017
Actividade: PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA
Data de publicación: 29/6/2018
Data de referencia dos datos: 2017
11.- Enquisa estrutural a fogares. Dependencia. Ano 2017
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. DEPENDENCIA
Data de publicación: 27/4/2018
Data de referencia dos datos: 2017
12.- Enquisa conxuntural a fogares. Primeiro trimestre 2018
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 2/4/2018
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2018
13.- Enquisa conxuntural a fogares. 4º trimestre 2017
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 3/1/2018
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2017
14.- Enquisa estrutural a fogares. Ano 2016
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 29/12/2017
Data de referencia dos datos: 2016
15.- Enquisa conxuntural a fogares. Terceiro trimestre de 2017
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/10/2017
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2017
16.- Pensións e outras prestacións. Ano 2016
Actividade: PENSIÓNS E OUTRAS PRESTACIÓNS
Data de publicación: 28/7/2017
Data de referencia dos datos: 2016
17.- Enquisa conxuntural a fogares. Segundo trimestre 2017
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/7/2017
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2017
18.- Pensión da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista. Ano 2016
Actividade: PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA
Data de publicación: 16/6/2017
Data de referencia dos datos: 2016
19.- Enquisa conxuntural a fogares. Primeiro trimestre 2017
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/4/2017
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2017
20.- O IGE publica a enquisa conxuntural a fogares correspondente ao cuarto trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/1/2017
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2016
21.- Enquisa estrutural a fogares
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 30/12/2016
Data de referencia dos datos: 2015
22.- O IGE publica a enquisa conxuntural a fogares correspondente ao terceiro trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/10/2016
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2016
23.- Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade. Ano 2015
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. MOBILIDADE
Data de publicación: 30/9/2016
Data de referencia dos datos: 2015
24.- O IGE publica a enquisa conxuntural a fogares correspondente ao segundo trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/7/2016
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2016
25.- Pensións da Seguridade Social por Concello de residencia do pensionista..
Actividade: PENSIÓNS DA SEGURIDADE SOCIAL POR CONCELLO DE RESIDENCIA DO PENSIONISTA
Data de publicación: 17/6/2016
Data de referencia dos datos: 2015
26.- O IGE publica a enquisa conxuntural a fogares correspondente ao primeiro trimestre de 2016
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/4/2016
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2016
27.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao 4º trimestre de 2015.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/1/2016 ( )
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2015
28.- Enquisa estrutural a fogares
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 29/12/2015
Data de referencia dos datos: 2014
29.- Enquisa estrutural a fogares. Capital Social: benestar. Ano 2014
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. CAPITAL SOCIAL: BENESTAR
Data de publicación: 30/11/2015
Data de referencia dos datos: 2014
30.- O IGE publica os datos de Pensionistas residentes na Comunidade Autónoma de Galicia. 2014
Actividade: PENSIÓNS E OUTRAS PRESTACIÓNS
Data de publicación: 24/11/2015
Data de referencia dos datos: 2014
31.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao terceiro trimestre de 2015.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 2/10/2015
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2015
32.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao segundo trimestre de 2015.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 3/7/2015
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2015
33.- Enquisa estrutural a fogares. Edición 2014
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 19/6/2015
Data de referencia dos datos: 2013
34.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao primeiro trimestre de 2015.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 6/4/2015
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2015
35.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao cuarto trimestre de 2014.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 9/1/2015
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2014
36.- O IGE publica os datos dos Pensionistas residentes en Galicia correspondentes ao ano 2013
Actividade: PENSIÓNS E OUTRAS PRESTACIÓNS
Data de publicación: 26/12/2014
Data de referencia dos datos: 2013
37.- O IGE publica a actualización do Estudo sobre salarios
Actividade: ESTUDO SOBRE SALARIOS
Data de publicación: 26/12/2014
Data de referencia dos datos: 2013
38.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao terceiro trimestre de 2014.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 3/10/2014
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2014
39.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao segundo trimestre de 2014.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/7/2014
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2014
40.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao primeiro trimestre de 2014.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 4/4/2014
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2014
41.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao cuarto trimestre de 2013.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 10/1/2014
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2013
42.- O IGE publica hoxe o módulo xeral da Enquisa de condicións de vida das familias. Edición 2013
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 30/12/2013
Data de referencia dos datos: 2012
43.- O IGE publica hoxe a Enquisa de condicións de vida das familias. Gasto dos fogares. Edición 2012
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COIDADO DE MENORES E CONCILIACIÓN FAMILIAR
Data de publicación: 3/12/2013
Data de referencia dos datos: 2012
44.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao terceiro trimestre de 2013.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 11/10/2013
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2013
45.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao segundo trimestre de 2013.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 12/7/2013
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2013
46.- Enquisa de condicións de vida das familias. Gasto dos fogares. Edición 2012.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. GASTO DOS FOGARES
Data de publicación: 10/7/2013
Data de referencia dos datos: 2011
47.- Enquisa de condicións de vida das familias. Módulo xeral. Novas tecnoloxías
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 16/5/2013
Data de referencia dos datos: 2012
48.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao primeiro trimestre de 2013.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 12/4/2013
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2013
49.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao cuarto trimestre de 2012.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 11/1/2013
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2012
50.- Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2011
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 28/12/2012
Data de referencia dos datos: 2011
51.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao terceiro trimestre de 2012.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 11/10/2012
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2012
52.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao segundo trimestre de 2012.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 13/7/2012
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2012
53.- O IGE publica hoxe o Módulo de dependencia da Enquisa de condicións de vida das familias correspondente ao ano 2011.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. DEPENDENCIA
Data de publicación: 29/6/2012
Data de referencia dos datos: 2011
54.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao primeiro trimestre de 2012.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 13/4/2012
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2012
55.- O IGE publica hoxe a Enquisa conxuntural a fogares correspondente ao cuarto trimestre de 2011.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 13/1/2012
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2011
56.- O IGE publica hoxe a Enquisa de condicións de vida das familias. Edición 2011. O período de referencia dos datos é o ano 2010
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 30/12/2011
Data de referencia dos datos: 2010
57.- No terceiro trimestre de 2011 a confianza do consumidor aumenta 2 décimas con respecto ao trimestre anterior.
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 14/10/2011
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2011
58.- Enquisa de condicións de vida das familias. Gasto dos fogares. Ano 2008.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. GASTO DOS FOGARES
Data de publicación: 20/4/2011
Data de referencia dos datos: 2008
59.- No primeiro trimestre de 2011 a confianza do consumidor aumenta 2,3 puntos con respecto ao trimestre anterior
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 15/4/2011
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2011
60.- No cuarto trimestre de 2010 a confianza do consumidor diminúe 4,6 puntos con respecto ao trimestre anterior
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 14/1/2011
Data de referencia dos datos: 4º Trimestre/2010
61.- O ingreso medio mensual dos fogares galegos sitúase en 2.010 euros. O 54,8% dos ingresos dos fogares procede do traballo por conta allea.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 28/12/2010
Data de referencia dos datos: 2009
62.- No terceiro trimestre de 2010 a confianza do consumidor aumenta 3,7 puntos con respecto ao trimestre anterior
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 15/10/2010
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2010
63.- Un de cada cinco fogares galegos está composto por persoas de 65 ou máis anos
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 31/8/2010
Data de referencia dos datos: 2008
64.- No segundo trimestre de 2010 a confianza do consumidor aumenta 0,6 puntos con respecto ao trimestre anterior
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 16/7/2010
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2010
65.- No primeiro trimestre de 2010 a confianza do consumidor aumenta 3,2 puntos con respecto ao trimestre anterior
Actividade: ENQUISA CONXUNTURAL A FOGARES
Data de publicación: 16/4/2010
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2010
66.- No cuarto trimestre de 2009 a confianza do consumidor aumenta 6 décimas con respecto ao trimestre anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 8/1/2010
Data de referencia dos datos: 2009
67.- A finais de 2007 o 18,8% dos fogares galegos son unipersoais e o 20,2% está composto por persoas de 65 ou máis anos.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 30/11/2009
Data de referencia dos datos: 2007
68.- No terceiro trimestre de 2009 a confianza do consumidor aumenta 6,7 puntos con respecto ao trimestre anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/10/2009
Data de referencia dos datos: 3º Trimestre/2009
69.- No segundo trimestre de 2009 a confianza do consumidor aumenta 10,3 puntos con respecto ao trimestre anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 8/7/2009
Data de referencia dos datos: 2º Trimestre/2009
70.- O 93,1% dos galegos de 16 ou máis anos manifesta estar preocupado polo medio ambiente e un 19,1% participar en actividades relacionadas
Actividade: ENQUISA SOCIAL: OS FOGARES E O MEDIO AMBIENTE
Data de publicación: 22/4/2009
Data de referencia dos datos: 2008
71.- No primeiro trimestre de 2009 a confianza do consumidor diminúe 2,8 puntos con respecto ao trimestre anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 8/4/2009
Data de referencia dos datos: 1º Trimestre/2009
72.- En decembro de 2008 a confianza do consumidor aumenta 3,9 puntos con respecto ao mes anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 8/1/2009
Data de referencia dos datos: Decembro/2008
73.- En novembro de 2008 a confianza do consumidor aumenta 0,7 puntos con respecto ao mes anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 9/12/2008
Data de referencia dos datos: Novembro/2008
74.- En outubro de 2008 a confianza do consumidor diminúe 4,4 puntos con respecto ao mes anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/11/2008
Data de referencia dos datos: Outubro/2008
75.- En setembro de 2008 a confianza do consumidor diminúe un punto con respecto ao mes anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/10/2008
Data de referencia dos datos: Setembro/2008
76.- En xullo de 2008 a confianza do consumidor increméntase 1,9 puntos con respecto ao mes anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/8/2008
Data de referencia dos datos: Xullo/2008
77.- A confianza do consumidor diminuíu dúas décimas en xuño de 2008 con respecto ao mes anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/7/2008
Data de referencia dos datos: Xuño/2008
78.- En maio de 2008 a confianza do consumidor diminúe 7,8 puntos con respecto ao mes anterior
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 6/6/2008
Data de referencia dos datos: Maio/2008
79.- Índice de confianza do consumidor. Abril 2008
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 8/5/2008
Data de referencia dos datos: Abril/2008
80.- O 11,58% dos fogares galegos é unipersoal e está composto por unha persoa de 65 ou máis anos
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 30/4/2008
Data de referencia dos datos: 2007
81.- Índice de confianza do consumidor. Marzo 2008
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/4/2008
Data de referencia dos datos: Marzo/2008
82.- Índice de confianza do consumidor. Febreiro 2008
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 11/3/2008
Data de referencia dos datos: Febreiro/2008
83.- Índice de confianza do consumidor. Xaneiro 2008
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/2/2008
Data de referencia dos datos: Xaneiro/2008
84.- Continúa o descenso dos indicadores de sentimento e confianza do consumidor
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 10/1/2008
Data de referencia dos datos: Decembro/2007
85.- Descenden os indicadores de sentimento e confianza do consumidor
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 10/12/2007
Data de referencia dos datos: Novembro/2007
86.- Leve mellora do Indicador de Confianza do consumidor
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/11/2007
Data de referencia dos datos: Outubro/2007
87.- Forte caída do Indicador de Confianza do consumidor.
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 5/10/2007
Data de referencia dos datos: Setembro/2007
88.- Mellora a percepción dos consumidores acerca da situación económica
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/8/2007
Data de referencia dos datos: Xullo/2007
89.- Recuperación dos índices de confianza e sentimento do consumidor
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 6/7/2007
Data de referencia dos datos: Xuño/2007
90.- Seguen mellorando as perspectivas de evolución do emprego
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/6/2007
Data de referencia dos datos: Maio/2007
91.- No 42,2% dos fogares galegos vive unha persoa cunha idade igual ou superior aos 65 anos. A proporción de fogares cun membro por debaixo dos 6 anos é case catro veces inferior (11,1%)
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 5/6/2007
Data de referencia dos datos: 2006
92.- Melloran as perspectivas de evolución do desemprego
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/5/2007
Data de referencia dos datos: Abril/2007
93.- Os índices de confianza e sentimento dos consumidores acadan en marzo de 2007 saldos superiores ao mes anterior.
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 4/4/2007
Data de referencia dos datos: Marzo/2007
94.- Recuperación dos indicadores de confianza e sentimento do consumidor
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/3/2007
Data de referencia dos datos: Febreiro/2007
95.- O 72,37% dos fogares galegos teñen gasto en telefonía móbil. Diminúe a porcentaxe de fogares galegos con gasto en alugueiro. Os fogares galegos que teñen hipoteca invisten o 15,37% dos seus ingresos no seu pagamento
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 13/2/2007
Data de referencia dos datos: 2004-2005
96.- Inesperada baixada dos indicadores de confianza e sentimento do consumidor
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/2/2007
Data de referencia dos datos: Xaneiro/2007
97.- Forte descenso do saldo da evolución pasada dos prezos
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 10/1/2007
Data de referencia dos datos: Decembro/2006
98.- O 17,72% das vivendas galegas son en propiedade con hipoteca en 2005. A porcentaxe de fogares con ordenador experimenta un crecemento maior do 100% no período 1999-2005. O 1,50% das vivendas galegas poden considerarse con deficiencia grave e o 7,65% teñen problemas de sobreocupación.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. VIVENDAS FAMILIARES: CARACTERÍSTICAS E MEDIO
Data de publicación: 27/12/2006
Data de referencia dos datos: 2005
99.- Segue mellorando o saldo da evolución pasada dos prezos
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 12/12/2006
Data de referencia dos datos: Novembro/2006
100.- Excelente comportamento dos prezos
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/11/2006
Data de referencia dos datos: Outubro/2006
101.- Descenso do ICC en 0,7 puntos respecto a setembro de 2005
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 10/10/2006
Data de referencia dos datos: Setembro/2006
102.- Seguen mellorando os indicadores resumen da enquisa
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 8/8/2006
Data de referencia dos datos: Xullo/2006
103.- O fogar máis común en Galicia é o composto por dúas persoas. O ingreso medio mensual dos fogares galegos sube un 6,23% con respecto a 2004. Máis do 90% das persoas de 15 a 29 anos usan o teléfono móbil en Galicia.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES
Data de publicación: 21/7/2006
Data de referencia dos datos: 2005
104.- Recuperación dos indicadores resumen da enquisa
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/7/2006
Data de referencia dos datos: Xuño/2006
105.- Prodúcese un “descenso anticipado”dos indicadores resumen da enquisa
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/6/2006
Data de referencia dos datos: Maio/2006
106.- Novo freo do crecemento dos indicadores resumen da enquisa
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 9/5/2006
Data de referencia dos datos: Abril/2006
107.- Ralentización do crecemento dos indicadores resumen da enquisa
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/4/2006
Data de referencia dos datos: Marzo/2006
108.- Ascenso xeneralizado de todos os saldos da enquisa
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/3/2006
Data de referencia dos datos: Febreiro/2006
109.- Segue mellorando a percepción dos consumidores galegos acerca da situación económica
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 7/2/2006
Data de referencia dos datos: Xaneiro/2006
110.- Mellora levemente a percepción dos consumidores galegos acerca da situación económica
Actividade: INDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR
Data de publicación: 10/1/2006
Data de referencia dos datos: Decembro/2005
Compartir: