Resultados da busca

Noticias sobre "Cultura e lecer. Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego"   2 noticia(s) atopada(s)
1.- Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego. Ano 2013. Resumo de resultados
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COÑECEMENTO E USO DO GALEGO
Data de publicación: 5/12/2014
Data de referencia dos datos: 2013
2.- O 56,4% da poboación fala maioritariamente en galego
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COÑECEMENTO E USO DO GALEGO
Data de publicación: 15/4/2010
Data de referencia dos datos: 2008
Compartir: