Resultados da busca

Noticias sobre "Sociedade da información. Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías"   3 noticia(s) atopada(s)
1.- Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías. Ano 2018
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. NOVAS TECNOLOXÍAS
Data de publicación: 31/7/2019
Data de referencia dos datos: 2018
2.- En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet. O 58,1% da poboación galega de 5 ou máis anos conectouse a internet nos últimos tres meses. O 44,1% dos galegos de 16 ou máis anos que realizaron xestións coas administracións públicas fíxoo a través da rede.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. NOVAS TECNOLOXÍAS
Data de publicación: 28/7/2014
Data de referencia dos datos: 2013
3.- En 2008, o 33% dos fogares galegos contan con conexión a Internet. O 40,6% da poboación galega de 5 ou máis anos conectouse a Internet nos tres últimos meses. O 6,4% dos galegos de 16 ou máis anos realizou algunha compra por Internet nos tres últimos meses
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. NOVAS TECNOLOXÍAS
Data de publicación: 27/1/2010
Data de referencia dos datos: 2008
Compartir: