Calendario 2021

Neste calendario aparece reflexado o día no que se publican as estatísticas conxunturais de periodicidade mensual e trimestral coa data de referencia dos resultados.

As actividades estruturais, de periodicidade igual ou superior ao ano, aparecen situadas debaixo do calendario de cada mes e difundiranse na páxina web ao longo de dito mes.

Calendario en formato iCalendar

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro

1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre

2020 | 2021

OUTUBRO 2021
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
    123
4
 ECF
3º Trimestre/2021
 AfiSS
Setembro/2021
 BORME
Setembro/2021
5
 IC
Agosto/2021
6
 IPI
Agosto/2021
78910
11121314
 IPC
Setembro/2021
151617
1819
 CEXT
Agosto/2021
2021
 IASS
Agosto/2021
222324
2526
IPRI
Setembro/2021
2728
EPAx
3º Trimestre/2021
EPA
3º Trimestre/2021
AfiSSC
Setembro/2021
EPAF
3º Trimestre/2021
29
IVCM
Setembro/2021
EC
Xullo/2021
IVU
Agosto/2021
3031

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 EPA  Enquisa de poboación activa 
 EPAx  Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 ECF  Enquisa conxuntural a fogares 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 EPAF  Estatística de fluxos da poboación activa 
 AfiSSC  Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 ESTATÍSTICA DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL 201915
 ESCENARIO MACROECONÓMICO 2021-202218
 EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 1º trimestre 2021/Provisionais 2020 e Nomes recén 22
 ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA 202122
MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS 201929
ESTUDO SOBRE SALARIOS Salarios nos sete grandes concellos29
POBOACIÓN
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Cifras poboacionais de referencia
    Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Indicadores demográficos
    Indicadores migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Táboas de mortalidade
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Explotación da Enquisa de estrutura salarial
    Mostra continua de vidas laborais
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Pensións e outras prestacións
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Accesibilidade á vivenda
    Estatística de construción de edificios
    Seguimento e análise da construción
AGRICULTURA E PESCA
    Análise da cadea forestal-madeira
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Actividade industrial en Galicia
    Indice de produción industrial
SERVIZOS
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de prezos industriais
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Índices de competitividade
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
PREZOS
    Índice de prezos industriais
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Enquisa a empresas multilocalizadas
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Indicadores de demografía empresarial
    Estatística de multilocalización empresarial
    Enquisa a entidades prestadoras de servizos sociais
SISTEMA DE CONTAS
    Marco input-output
    Contas do sector fogares
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Escenario macroeconómico
    Matriz de contabilidade social
    Renda dos fogares municipal
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
    Explotación da estatística sobre actividades I+D
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
Compartir: