Calendario 2016

Neste calendario aparece reflexado o día no que se publican as estatísticas conxunturais de periodicidade mensual e trimestral coa data de referencia dos resultados.

As actividades estruturais, de periodicidade igual ou superior ao ano, aparecen situadas debaixo do calendario de cada mes e difundiranse na páxina web ao longo de dito mes.

Calendario en formato iCalendar

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro

1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre

2018 | 2019

XANEIRO 2016
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
    123
4
 ECF
4º Trimestre/2015
5
AfiSS
Decembro/2015
678
 BORME
Decembro/2015
910
11
IPI
Novembro/2015
1213
 IVU
Outubro/2015
1415
IC

IPC
Decembro/2015
1617
18192021
IASS
Novembro/2015
22
CEXT
Novembro/2015
2324
25
IPRI
Decembro/2015
262728
 EPA
4º Trimestre/2015
IVCM
Decembro/2015
29
 EPAF
4º Trimestre/2015
 EC
Outubro/2015
3031

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 EPA  Enquisa de poboación activa 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 ECF  Enquisa conxuntural a fogares 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 EPAF  Estatística de fluxos da poboación activa 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 2º Trimestre/Avance 201515
FEBREIRO 2016
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
12
AfiSS
Xaneiro/2016
 AfiSSC
Decembro/2015
3
 IVU
Novembro/2015
45
IC

 BORME
Xaneiro/2016
 EMLX
67
8
IPI
Decembro/2015
9101112
IPC
Xaneiro/2016
1314
1516171819
IASS
Decembro/2015
CEXT
Decembro/2015
2021
22232425
IPRI
Xaneiro/2016
 CT
4º Trimestre/2015
26
 EC
Novembro/2015
2728
29      

 Sigla  Actividade
 CT  Contas económicas trimestrais 
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 EMLX  Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 AfiSSC  Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado 
 IPI  Indice de produción industrial 
  Actividade Data de referencia Día
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 3
 CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA 201515
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 2014 Definitivos19
 INDICADOR DA INTENSIDADE DA DEMANDA TURÍSTICA 201429
 TÁBOAS DE MORTALIDADE 201329
MARZO 2016
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
 12
AfiSS
Febreiro/2016
34
 IVU
Decembro/2015
 BORME
Febreiro/2016
56
7
IC
8
IPI
Xaneiro/2016
910
IVCM
Xaneiro/2016
11
IPC
Febreiro/2016
1213
14151617181920
2122
IASS
Xaneiro/2016
CEXT
Xaneiro/2016
23
IPRI
Febreiro/2016
24252627
28293031
IVCM
Febreiro/2016
SC
4º Trimestre/2015
AV
4º Trimestre/2015
 EC
Decembro/2015
   

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 SC  Seguimento e análise da construción 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 AV  Accesibilidade á vivenda 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 CONTA SATÉLITE DA CULTURA 201131
POBOACIÓN
    Cifras poboacionais de referencia
    Proxeccións de fogares
    Indicadores demográficos
    Proxeccións de poboación
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
SANIDADE
    Táboas de mortalidade
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Mostra continua de vidas laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa conxuntural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    A realidade da muller galega
    Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Estatística de construción de edificios
    Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio
    Seguimento e análise da construción
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Índice de prezos industriais
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
    Comercio exterior e intracomunitario
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Estatística de multilocalización empresarial
    Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
SISTEMA DE CONTAS
    Conta satélite da cultura
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Produto interior bruto municipal
    Matriz de contabilidade social
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Galicia en cifras
    Estudo sobre salarios
    Datos básicos
    Panorama rural-urbano
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de cohesión social
    Indicadores de xénero
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores estruturais da Unión Europea
    Indicadores de innovación
Compartir: