Calendario 2017

Neste calendario aparece reflexado o día no que se publican as estatísticas conxunturais de periodicidade mensual e trimestral coa data de referencia dos resultados.

As actividades estruturais, de periodicidade igual ou superior ao ano, aparecen situadas debaixo do calendario de cada mes e difundiranse na páxina web ao longo de dito mes.

Calendario en formato iCalendar

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro

1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre

2018 | 2019

XANEIRO 2017
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
      1
234
AfiSS
Decembro/2016
 ECF
4º Trimestre/2016
5
 BORME
Decembro/2016
678
9
 IVU
Outubro/2016
10
 IC
11
 IPI
Novembro/2016
1213
 IPC
Decembro/2016
1415
16171819
 CEXT
Novembro/2016
202122
23
IASS
Novembro/2016
242526
 EPA
4º Trimestre/2016
 EPAx
4º Trimestre/2016
27
 EPAF
4º Trimestre/2016
 IVCM
Decembro/2016
 AfiSSC
Decembro/2016
2829
3031
 EC
Outubro/2016
     

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 EPA  Enquisa de poboación activa 
 EPAx  Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 ECF  Enquisa conxuntural a fogares 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 EPAF  Estatística de fluxos da poboación activa 
 AfiSSC  Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 2º Trimestre/201620
 ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. DECIL DE SALARIOS DO EMPREGO PRINCIPAL 201527
FEBREIRO 2017
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
  12
 AfiSS
Xaneiro/2017
3
 IVU
Novembro/2016
45
6
 BORME
Xaneiro/2017
7
 IC
Decembro/2016
8
 IPI
Decembro/2016
9101112
131415
 IPC
Xaneiro/2017
16171819
20
 CEXT
Decembro/2016
21
 IASS
Decembro/2016
222324
 IPRI
Xaneiro/2017
2526
2728
 EC
Novembro/2016
     

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 IPI  Indice de produción industrial 
  Actividade Data de referencia Día
 ENQUISA SECTORIAL ÁS EMPRESAS E ÁS INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 20143
 ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA. ESTATÍSTICA DE MOBILIDADE LABORAL E XEOGRÁFICA 201610
 NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES Nomenclátor e nomes e apelidos 201614
 EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 201517
 CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA 201624
MARZO 2017
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
  12
 AfiSS
Febreiro/2017
 CT
4º Trimestre/2016
345
6
 BORME
Febreiro/2017
7
 IVU
Decembro/2016
8
 IC

 IPI
Xaneiro/2017
910
 IVCM
Xaneiro/2017
1112
1314
 IPC
Febreiro/2017
1516
 ETCL
4º Trimestre/2016
171819
2021
 CEXT
Xaneiro/2017
2223
 IASS
Xaneiro/2017
24
 IPRI
Febreiro/2017
2526
2728293031
 AV
4º Trimestre/2016
 EC
Decembro/2016
 IVCM
Febreiro/2017
 SC
4º Trimestre/2016
  

 Sigla  Actividade
 CT  Contas económicas trimestrais 
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 SC  Seguimento e análise da construción 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 AV  Accesibilidade á vivenda 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 ETCL  Enquisa trimestral de custos laborais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 ANÁLISE DO SECTOR DO TRANSPORTE E DA LOXÍSTICA 201417
 COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO Definitivos 201522
 TÁBOAS DE MORTALIDADE 201424
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
SANIDADE
    Esperanza de vida sen limitación
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Mostra continua de vidas laborais
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral
    Estudo sobre salarios
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    Enquisa conxuntural a fogares
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Análise do sector do transporte e da loxística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
    Comercio exterior e intracomunitario
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Estatística de multilocalización empresarial
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Matriz de contabilidade social
    Marco input-output
    Contas económicas trimestrais
    Análise do sector téxtil, confección e calzado
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de xénero
    Indicadores de cohesión social
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
Compartir: