Calendario 2016

Neste calendario aparece reflexado o día no que se publican as estatísticas conxunturais de periodicidade mensual e trimestral coa data de referencia dos resultados.

As actividades estruturais, de periodicidade igual ou superior ao ano, aparecen situadas debaixo do calendario de cada mes e difundiranse na páxina web ao longo de dito mes.

Calendario en formato iCalendar

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro

1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre

2017 | 2018

OUTUBRO 2016
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
     12
34
 ECF
3º Trimestre/2016
AfiSS
Setembro/2016
 IVU
Xullo/2016
56
 BORME
Setembro/2016
IC
7
IPI
Agosto/2016
89
1011121314
IPC
Setembro/2016
1516
1718192021
CEXT
Agosto/2016
2223
24
IASS
Agosto/2016
25
IPRI
Setembro/2016
2627
 EPA
3º Trimestre/2016
28
 EC
Xullo/2016
 EPAF
3º Trimestre/2016
2930
31
IVCM
Setembro/2016
      

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 EPA  Enquisa de poboación activa 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 ECF  Enquisa conxuntural a fogares 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 EPAF  Estatística de fluxos da poboación activa 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
PENSIÓNS E OUTRAS PRESTACIÓNS 3
 MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS 20143
 EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 1º Trimestre/Avance 2016 e Nomes recén 20157
MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL 201321
NOVEMBRO 2016
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
 123
AfiSS
Outubro/2016
 AfiSSC
Setembro/2016
 IVU
Agosto/2016
4
 BORME
Outubro/2016
IC
56
7
IPI
Setembro/2016
8910111213
1415
IPC
Outubro/2016
1617181920
2122
CEXT
Setembro/2016
23
IASS
Setembro/2016
24
CT
3º Trimestre/2016
25
IPRI
Outubro/2016
2627
282930
 EC
Agosto/2016
IVCM
Outubro/2016
    

 Sigla  Actividade
 CT  Contas económicas trimestrais 
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 AfiSSC  Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA 201429
DECEMBRO 2016
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
   12
 BORME
Novembro/2016
AfiSS
Novembro/2016
34
5
IPI
Outubro/2016
 IVU
Setembro/2016
6789
IC
1011
1213
IPC
Novembro/2016
1415161718
192021
 IASS
Outubro/2016
2223
 CEXT
Outubro/2016
 IPRI
Novembro/2016
2425
262728
 IVCM
Novembro/2016
2930
 EC
Setembro/2016
 SC
3º Trimestre/2016
 AV
3º Trimestre/2016
31 

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 SC  Seguimento e análise da construción 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 AV  Accesibilidade á vivenda 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA 201416
 EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES Decembro/201516
 PRODUTO INTERIOR BRUTO MUNICIPAL 201421
 ESTUDO SOBRE SALARIOS 22
 PROXECCIÓNS DE FOGARES 2016-203123
 PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN 2016-203123
 EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS 201527
 ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES 201530
POBOACIÓN
    Cifras poboacionais de referencia
    Proxeccións de fogares
    Indicadores demográficos
    Proxeccións de poboación
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
SANIDADE
    Táboas de mortalidade
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Mostra continua de vidas laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa conxuntural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    A realidade da muller galega
    Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Estatística de construción de edificios
    Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio
    Seguimento e análise da construción
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Índice de prezos industriais
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
    Comercio exterior e intracomunitario
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Estatística de multilocalización empresarial
    Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
SISTEMA DE CONTAS
    Conta satélite da cultura
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Produto interior bruto municipal
    Matriz de contabilidade social
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Galicia en cifras
    Estudo sobre salarios
    Datos básicos
    Panorama rural-urbano
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de cohesión social
    Indicadores de xénero
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores estruturais da Unión Europea
    Indicadores de innovación
Compartir: