Calendario 2017

Neste calendario aparece reflexado o día no que se publican as estatísticas conxunturais de periodicidade mensual e trimestral coa data de referencia dos resultados.

As actividades estruturais, de periodicidade igual ou superior ao ano, aparecen situadas debaixo do calendario de cada mes e difundiranse na páxina web ao longo de dito mes.

Calendario en formato iCalendar

Xaneiro | Febreiro | Marzo | Abril | Maio | Xuño | Xullo | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Decembro

1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre

2018 | 2019

OUTUBRO 2017
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
      1
23
 AfiSS
Setembro/2017
 IVU
Xullo/2017
4
 ECF
3º Trimestre/2017
5
 IC
6
 BORME
Setembro/2017
 IPI
Agosto/2017
78
91011
 IPC
Setembro/2017
12131415
1617181920
 CEXT
Agosto/2017
2122
23
 IASS
Agosto/2017
2425
 IPRI
Setembro/2017
26
 EPA
3º Trimestre/2016
 EPAx
3º Trimestre/2017
27
 EPAF
3º Trimestre/2017
 IVCM
Setembro/2017
 AfiSSC
Setembro/2017
2829
3031
 EC
Xullo/2017
     

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 EPA  Enquisa de poboación activa 
 EPAx  Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 ECF  Enquisa conxuntural a fogares 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 EPAF  Estatística de fluxos da poboación activa 
 AfiSSC  Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN 1º Trimestre/Avance 2017 e Nomes recén nados27
 MOSTRA CONTINUA DE VIDAS LABORAIS 201531
 ESTATÍSTICA DE MULTILOCALIZACIÓN EMPRESARIAL 201531
NOVEMBRO 2017
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
  123
 AfiSS
Outubro/2017
 IVU
Agosto/2017
45
6
 BORME
Outubro/2017
7
 IC
8
 IPI
Setembro/2017
9101112
1314
 IPC
Outubro/2017
1516171819
2021
 CEXT
Setembro/2017
 IASS
Setembro/2017
222324
 IPRI
Outubro/2017
2526
2728
 IVCM
Outubro/2017
2930
 CT
3º Trimestre/2017
 EC
Agosto/2017
   

 Sigla  Actividade
 CT  Contas económicas trimestrais 
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 ESTATÍSTICA DE CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS Definitivos 201610
 CONTAS DAS SOCIEDADES MERCANTÍS DE GALICIA 201524
 MARCO INPUT-OUTPUT Actualización do Marco Input-Output 201327
 EMPREGO NA SEGURIDADE SOCIAL E MUTUALIDADES 201629
 CONTAS ECONÓMICAS ANUAIS Serie 1995-2015 base 201030
DECEMBRO 2017
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
    123
4
 AfiSS
Novembro/2017
5
 IPI
Outubro/2017
 BORME
Novembro/2017
 IVU
Setembro/2017
67
 IC
8910
11121314
 IPC
Novembro/2017
151617
18
 ETCL
3º Trimestre/2017
192021
 IASS
Outubro/2017
22
 CEXT
Outubro/2017
 IPRI
Novembro/2017
2324
252627
 IVCM
Novembro/2017
2829
 EC
Setembro/2017
 AV
3º Trimestre/2017
 SC
3º Trimestre/2017
3031

 Sigla  Actividade
 EC  Estatística de construción de edificios 
 AfiSS  Explotación das afiliacións á seguridade social 
 IPC  Índice de prezos ao consumo 
 SC  Seguimento e análise da construción 
 CEXT  Comercio exterior e intracomunitario 
 IVU  Indices de valor unitario para o comercio exterior 
 IASS  Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos 
 AV  Accesibilidade á vivenda 
 IPRI  Índice de prezos industriais 
 ETCL  Enquisa trimestral de custos laborais 
 BORME  Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil 
 IC  Índices de competitividade 
 IPI  Indice de produción industrial 
 IVCM  Índice de vendas de comercio polo miúdo 
  Actividade Data de referencia Día
 MATRIZ DE CONTABILIDADE SOCIAL Definitivos 2013 e provisionais 201515
 ACTIVIDADE INDUSTRIAL EN GALICIA 201515
EXPLOTACIÓN ESTATÍSTICA DA INFORMACIÓN TRIBUTARIA 20
 ESTUDO SOBRE SALARIOS 201622
 EXPLOTACIÓN DO DIRECTORIO DE EMPRESAS E UNIDADES LOCAIS 201627
 ANÁLISE DO SECTOR TÉXTIL, CONFECCIÓN E CALZADO 28
 ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES 201629
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
SANIDADE
    Esperanza de vida sen limitación
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Mostra continua de vidas laborais
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Enquisa trimestral de custos laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral
    Estudo sobre salarios
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    Enquisa conxuntural a fogares
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Análise do sector do transporte e da loxística
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
    Comercio exterior e intracomunitario
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Estatística de multilocalización empresarial
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Matriz de contabilidade social
    Marco input-output
    Contas económicas trimestrais
    Análise do sector téxtil, confección e calzado
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores de xénero
    Indicadores de cohesión social
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de innovación
Compartir: