Calendario 2016 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

SECTOR EXTERIOR
2017 | 2018
Data de referencia  Data de publicación 
Outubro/2015

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de outubro de 2015.
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

13 Xaneiro 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

15 Xaneiro 2016
Novembro/2015

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Xaneiro 2016
Novembro/2015

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de novembro de 2015.
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

3 Febreiro 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Febreiro 2016
Decembro/2015

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

19 Febreiro 2016
Decembro/2015

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de decembro de 2015.
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Marzo 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

7 Marzo 2016
Xaneiro/2016

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Marzo 2016
Xaneiro/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xaneiro de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Abril 2016

O IGE publica os Índices de competitividade
ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Abril 2016
Febreiro/2016

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Abril 2016
Febreiro/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de febreiro de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Maio 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Maio 2016
Marzo/2016

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Maio 2016
Marzo/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de marzo de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

3 Xuño 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Xuño 2016
Abril/2016

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Xuño 2016
Abril/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de abril de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Xullo 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Xullo 2016
Maio/2016

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Xullo 2016
Maio/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de maio de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Agosto 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

5 Agosto 2016
Xuño/2016

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Agosto 2016
Xuño/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xuño de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

5 Setembro 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

7 Setembro 2016
Xullo/2016

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Setembro 2016
Xullo/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de xullo de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

4 Outubro 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

6 Outubro 2016
Agosto/2016

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

21 Outubro 2016
Agosto/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de agosto de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

3 Novembro 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

4 Novembro 2016
Setembro/2016

COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

22 Novembro 2016
Setembro/2016

O IGE publica os Índices de valor unitario para o comercio exterior correspondentes ao mes de setembro de 2016
INDICES DE VALOR UNITARIO PARA O COMERCIO EXTERIOR

5 Decembro 2016

ÍNDICES DE COMPETITIVIDADE

9 Decembro 2016
Outubro/2016

Informe sobre comercio exterior. Outubro 2016
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO

23 Decembro 2016
POBOACIÓN
    Cifras poboacionais de referencia
    Proxeccións de fogares
    Indicadores demográficos
    Proxeccións de poboación
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
SANIDADE
    Táboas de mortalidade
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Mostra continua de vidas laborais
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa conxuntural a fogares
    Pensións e outras prestacións
    A realidade da muller galega
    Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Estatística de construción de edificios
    Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio
    Seguimento e análise da construción
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Índice de prezos industriais
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
    Indicador da intensidade da demanda turística
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
    Explotación estatística da información tributaria
SECTOR EXTERIOR
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
    Comercio exterior e intracomunitario
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Estatística de multilocalización empresarial
    Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia
SISTEMA DE CONTAS
    Conta satélite da cultura
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Produto interior bruto municipal
    Matriz de contabilidade social
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Galicia en cifras
    Estudo sobre salarios
    Datos básicos
    Panorama rural-urbano
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de cohesión social
    Indicadores de xénero
    Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural
    Indicadores de contexto do Plan de Desenvolvemento Rural
    Sistema de indicadores de lonxevidade
    Indicadores estruturais da Unión Europea
    Indicadores de innovación
Compartir: