Cuestionarios de Benestar e condicións de vida

Indice de confianza do consumidor.
Enquisa conxuntural a fogares.
Enquisa estrutural a fogares. 1999
Enquisa estrutural a fogares. 2001
Enquisa estrutural a fogares. 2002
Enquisa estrutural a fogares. Relacións familiares e sociais. 2002
Enquisa estrutural a fogares. 2003
Enquisa estrutural a fogares. 2004
Enquisa estrutural a fogares. 2005
Enquisa estrutural a fogares. 2006
Enquisa estrutural a fogares. 2007
Enquisa social: os fogares e o medio ambiente.
Enquisa estrutural a fogares. 2008
Enquisa estrutural a fogares. 2009
Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares. Edición 2009
Enquisa estrutural a fogares. 2010
Enquisa estrutural a fogares. 2011
Enquisa estrutural a fogares. Dependencia. Ano 2011
Enquisa estrutural a fogares. 2012
Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares. Edición 2012
Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar. Ano 2012
Enquisa estrutural a fogares. 2013
Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar. 2014
Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade. 2015
Enquisa estrutural a fogares. Edición 2014
Enquisa estrutural a fogares. Edición 2015
Enquisa estrutural a fogares. Edición 2016
Enquisa estrutural a fogares. Edición 2017
Enquisa estrutural a fogares. Dependencia. Ano 2017
Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar. Ano 2017

Compartir: