Cuestionarios de Construción e vivenda

Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. 1999
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. 2005
Estatística de construción de edificios.
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. 2010
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Ano 2015
Estatística de construción de edificios. Folla resumo

Compartir: