Cuestionarios de Servizos

Índice de vendas de comercio polo miúdo.
Servizos ás empresas.
Gasto do turismo. 2005
Gasto dos non residentes. 2006
Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria. 2013
Gasto do turismo. 1998-2004
Índice de vendas de comercio polo miúdo. Base 1998
Estatística de ocupación no turismo rural. Cuestionario mensual. 2004-2006
Enquisa continua de ocupación hoteleira. Cuestionario mensual. 2003
Estatística de ocupación no turismo rural. Cuestionario mensual. 2003
Enquisa continua de ocupación hoteleira. Cuestionario semanal. 2005-2006
Estatística de ocupación no turismo rural. Cuestionario semanal. 2005-2006
Enquisa continua de ocupación hoteleira. Cuestionario semanal. 2004
Estatística de ocupación no turismo rural. Cuestionario semanal. 2004

Compartir: