Cuestionarios de Cultura e lecer

Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. 2003
Enquisa estrutural a fogares. Ocio e hábitos culturais. 2006
Enquisa estrutural a fogares. Ocio e hábitos culturais. 2014
Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Edición 2008
Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Edición 2013

Compartir: