Cuestionarios de Construción e vivenda. Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio

Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. 1999
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. 2005
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. 2010
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio. Ano 2015

Compartir: