Cuestionarios de Cultura e lecer. Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego

Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. 2003
Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Edición 2008
Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego. Edición 2013

Compartir: