Catálogo de publicacións

Título: ANUARIO ESTATÍSTICO GALICIA-NORTE DE PORTUGAL 2010
Descripción:  Nesta publicación preséntase un conxunto de variables estatísticas que permiten comparar as estruturas socioeconómicas de Galicia e o Norte de Portugal.
Tema:  Información estatística xeral
Ano de edición: 2010
Formato: Libro
Material anexo: USB
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/html/gl/galicia_en_cifras/Anuarios_Galicia_Norte/2010/anuario_Galicia_Norte_2010.pdf
Data de publicación en liña: Decembro/2010
Dispoñibilidade:  Dispoñible. Solicitude de publicacións
Nota:  O anuario en formato papel está esgotado. Só hai dispoñibles tarxetas USB.
Compartir: