Catálogo de publicacións

Título: COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA. PROGRAMA ESTATÍSTICO ANUAL 2010
Descripción:  Nesta publicación inclúense as operacións e outras actividades estatísticas que darán cumprimento ao Plan galego de estatística correspondente.
Tema:  Organización estatística
Ano de edición: 2010
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/programa_estatistico_2010.pdf
Dispoñibilidade:  Dispoñible. Solicitude de publicacións
Compartir: