Catálogo de publicacións

Título: GALICIA EN CIFRAS. ANUARIO 2009
Descripción:  Nesta publicación, de periodicidade anual, preséntanse as principais variables de contido estatístico, das diferentes fontes dispoñibles no período de referencia e sobre os diferentes ámbitos e materias da realidade socioeconómica, relativas á comunidade autónoma.
Tema:  Información estatística xeral
Ano de edición: 2010
Formato: Libro
Material anexo: CD ROM
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/estat.jsp?idioma=gl&operacion=gc&ruta=/html/gl/galicia_en_cifras/galicia_2009/index.htm
Data de publicación en liña: Decembro/2010
Dispoñibilidade:  Dispoñible. Solicitude de publicacións
Compartir: