Catálogo de publicacións

Título: DATOS ESTATÍSTICOS BÁSICOS DE GALICIA 2010
Descripción:  Nestes folletos preséntase un avance dos datos máis relevantes a nivel estatístico da realidade económica e social galega.
Tema:  Información estatística xeral
Ano de edición: 2010
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/datos_estatisticos_basicos_Galicia_2010.pdf
Data de publicación en liña: Agosto/2010
Dispoñibilidade:  Esgotado
Compartir: