Catálogo de publicacións

Título: ANÁLISE DAS PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN EN GALICIA
Descripción:  Nesta publicación preséntase unha análise das proxeccións de poboación en Galicia.
Tema:  Poboación
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/AIE_analise_proxeccions.pdf
Dispoñibilidade:  Dispoñible. Solicitude de publicacións
Compartir: