Metodoloxías de Poboación

Censos de poboación e vivendas. Ano 2001
Indicadores demográficos.
Explotación do movemento natural da poboación.
Nomenclátor e padrón municipal de habitantes.
Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. 1996. Estatística de poboación
Explotación dos movementos migratorios.
Proxeccións de poboación. 2002-2051
Proxeccións de poboación. Fogares
Proxeccións de poboación. 2011-2021
Cifras poboacionais de referencia.
Proxeccións de poboación. 2012-2022
Proxeccións de poboación. 2013-2023
Censos de poboación e vivendas. Galego. Ano 2011
Proxeccións de poboación. 2014-2024
Proxeccións de fogares. 2014-2024
Táboas de mortalidade.
Proxeccións de poboación. 2016-2031
Proxeccións de fogares. 2016-2031
Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.
Proxeccións de fogares. 2018-2033
Proxeccións de poboación. 2018-2033

Compartir: