Metodoloxías de Benestar e condicións de vida

Emprego do tempo. 2002-2003
Indice de confianza do consumidor.
Indicadores sociais.
Enquisa estrutural a fogares.
Enquisa social: os fogares e o medio ambiente. 2008
Indicadores de cohesión social.
Enquisa conxuntural a fogares.
Enquisa estrutural a fogares. Relacións familiares e sociais.
Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares.
Emprego do tempo. 2009-2010
Enquisa estrutural a fogares. Dependencia.
Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar.
Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar.
Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade.
Indicadores de infancia e adolescencia.

Compartir: