Metodoloxías de Servizos

Índice de vendas de comercio polo miúdo. Base 1998
Enquisa continua de ocupación hoteleira. 2004-2006
Enquisa continua de ocupación hoteleira. 2003
Estatística de ocupación no turismo rural. 2004-2006
Estatística de ocupación no turismo rural. 2003
Servizos ás empresas.
Gasto do turismo. 1998-2007
Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos.
Estatísticas do sector turístico.
Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria.

Compartir: