Metodoloxías de Actividade empresarial

Estrutura do comercio. 2001-2002
Explotación do directorio de empresas e unidades locais.
Central de balances. Informe trimestral
Central de balances. Informe anual
Confianza empresarial.
Enquisa estrutural ás empresas.
Enquisa de innovación empresarial. 2007
Contas das sociedades mercantís de Galicia. Metodoloxía da operación previa "Indicadores do sector empresarial".
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil.
Estatística de multilocalización empresarial.
Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia.
Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro. 2014
Contas das sociedades mercantís de Galicia.
Indicadores de demografía empresarial.

Compartir: