Metodoloxías de Cultura e lecer

Enquisa estrutural a fogares. Ocio e hábitos culturais.
Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego.

Compartir: