Operacións e actividades por obxectivos informativos

1. Operacións e actividades por liñas de actuación salientables

LAS 1. Demografía

LAS 2. Estrutura sociolaboral

LAS 3. Estrutura sociocultural

LAS 4. Cohesión territorial

LAS 5. Conxuntura económica

LAS 6. Estrutura económica

2. Operacións e actividades por metas de información

1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente

1.1 Territorio e recursos naturais

1.2. Medio ambiente

2. Sociedade

2.1 Poboación e fogares

2.2. Sanidade

2.3. Educación e capital humano

2.4. Traballo

2.5. Condicións sociais

2.6. Cultura, deporte e lecer

2.7. Vivenda

3. Estrutura produtiva

3.1 Sector agrario

3.2. Pesca e acuicultura

3.3. Enerxía e industria

3.4. Construción

3.5. Servizos de mercado

3.6. Administración pública e outros servizos non de mercado

3.7. Mercados e prezos

3.8. Actividade empresarial

3.9. Sistema de contas

4. Coñecemento e tecnoloxía

4.1 Sociedade da información

4.2. Ciencia e tecnoloxía

9. Metas de plans anteriores

9.1 Territorio, recursos naturais e medio ambiente

9.3. Estrutura produtiva

3. Perspectiva de xénero

Compartir: