Proxeccións de poboación

Proxeccións de poboación anteriores

Proxeccións de poboación a curto prazo 2013-2023

Información para España, Galicia e provincias

Información por áreas xeográficas e comarcas

Nota: estas proxeccións utilizan como información de partida as Estimaciones intercensales de población no 1 de xaneiro de 2012 do INE e as Cifras poboacionais de referencia do IGE, e son totalmente coherentes coas Proyecciones de población a corto plazo do INE a nivel provincial

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: