Proxeccións de poboación

Proxeccións de poboación anteriores

Proxeccións de poboación a curto prazo 2012-2022

Información para España, Galicia e provincias

Información por áreas xeográficas e comarcas

Nota: estas proxeccións utilizan como información de partida as Estimaciones de la población actual do INE e as Cifras poboacionais de referencia do IGE, e son totalmente coherentes coas Proyecciones de población a corto plazo do INE a nivel provincial

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: