Nacementos

Nacementos

Principais resultados

Datos trimestrais avance. Ano 2017

Resultados detallados

Información para Galicia e provincias 1996-2016

Información ata o nivel de desagregación municipal 1996-2016

Partos. Información para Galicia 1996-2016

Mortes fetais tardías. Información para Galicia 1996-2016

Nomes dos recén nados

Nomes dos recén nados

Información relacionada

 
Compartir: