Enquisa nacional de saúde

Módulo de estado de saúde

Enquisa nacional de saúde. Ano 2012

Valoración do estado de saúde

Enfermidades crónicas

Accidentabilidade

Restrisccións da actividade

Limitacións para as actividades básicas da vida cotiá

Limitacións sensoriais, visuais e auditivas e dependencia funcional

Enquisa nacional de saúde. Ano 2006

Estado de saúde e enfermedades crónicas

Accidentabilidade

Restriccións ou limitacións da actividade

Características físicas, auditivas, visuais e dentarias

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: