Enquisa nacional de saúde

Módulo de asistencia sanitaria

Encuesta nacional de saúde. Ano 2012

Consultas médicas

Visitas a estomatoloxía, dentista e hixienista dental

Hospitalizacións

Servizos de urxencia

Consumo de medicamentos

Cobertura sanitaria e inaccesibilidade á asistencia sanitaria

Prácticas preventivas

Enquisa nacional de saúde. Ano 2006

Consultas médicas

Hospitalizacións e utilización do servizo de urxencias

Consumo de medicamentos

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: