Enquisa europea de saúde

Módulo de estado de saúde

Enquisa europea de saúde 2014

Valoración do estado da saúde e enfermedades crónicas

Saúde mental

Accidentes

Limitacións sensoriales (visuales e auditivas) e funcionais (da mobilidade)

Limitacións para as actividades básicas da vida diaria (ABVD) e da vida cotiá

Limitacións para as actividades habituais do fogar

Enquisa europea de saúde 2009

Valoración do estado de saúde e enfermidades crónicas

Saúde mental

Accidentes e ausencia do traballo por motivos de saúde

Limitacións sensoriais (visuais e auditivas) e funcionais (da mobilidade)

Limitacións para as actividades básicas da vida diaria (ABVD)

Limitacións para as actividades habituais do fogar

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: