Enquisa europea de saúde

Módulo de determinantes da saúde

Enquisa europea de saúde 2014

Características físicas e hábitos alimenticios

Consumo e exposición ao tabaco

Consumo de bebidas alchólicas

Actividade física

Enquisa europea de saúde 2009

Actividade física e hábitos alimenticios

Consumo de tabaco e exposición ao fume do tabaco

Consumo de alcohol e de drogas

  • Frecuencia coa que se consumiron bebidas alcohólicas nos últimos 12 meses: [segundo o sexo][segundo a idade]
  • Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas entre semana e tipo de bebida consumida: [segundo o sexo]
  • Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas durante a fin de semana e tipo de bebida consumida: [segundo o sexo]
  • Consumo intensivo de alcohol (6 ou máis tomas na mesma ocasión) nos últimos 12 meses: [segundo o sexo]
  • Consumo de drogas nos últimos 12 meses: [segundo o sexo]

Características da contorna e apoio social

Información relacionada

Información adicional

 
Compartir: