Enquisa estrutural a fogares. Formación e inserción laboral

Enquisa estrutural a fogares. Formación e inserción laboral. Ano 2004. Idiomas

Coñecemento de idiomas

Información para Galicia e provincias

Información para Galicia

Inglés, Francés, Portugués, Alemán

Información para Galicia e provincias

  • Persoas segundo o nivel de coñecemento falado/escrito de inglés, francés, portugués, alemán por:
    [ Sexo] [ Idade] [ Nivel de estudos]

Información para Galicia

Información relacionada

 
Compartir: