Enquisa estrutural a fogares. Formación e inserción laboral

Enquisa estrutural a fogares. Formación e inserción laboral. Ano 2004. Informática

Ordenador persoal

Información para Galicia e provincias

Información para Galicia

Procesador de texto, bases de datos, gráficos e follas de cálculo; Internet, Linguaxes de programación; Sistemas operativos; Programas de deseño gráfico e debuxo e Programas de facturación e contabilidade

Información para Galicia e provincias

Información para Galicia

Información relacionada

 
Compartir: