Enquisa estrutural a fogares. Formación e inserción laboral

Enquisa estrutural a fogares. Formación e inserción laboral. Ano 2004. Inserción laboral

Busca de traballo

Información para Galicia e provincias

Información para Galicia

Primeiro traballo

Información para Galicia e provincias

Información para Galicia

Primeiro traballo desde a finalización dos estudos

Información para Galicia e provincias

Información para Galicia

  • Persoas segundo a situación profesional no primeiro traballo desde a finalización dos estudos por:
    [Sexo] [Idade] [Nivel de estudos]

Información relacionada

 
Compartir: