Condicións no traballo

Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo. Traxectoria profesional. Ano 2016

Ocupados segundo os anos que levan no traballo actual

Ocupados segundo o medio polo que atoparon o traballo actual

Ocupados que van deixar ou perder o traballo case con total seguridade nos próximos 12 meses

Ocupados que van deixar ou perder o traballo case con total seguridade nos próximos 12 meses segundo o motivo

Asalariados con contrato temporal segundo o número de contratos ou traballos temporais nos últimos 12 meses

Traballadores por conta propia segundo o motivo principal polo que decidiron traballar por conta propia

Traballadores por conta propia segundo o principal inconveniente que percibiron de traballar por conta propia nos últimos 12 meses

Traballadores por conta propia segundo os tres principais inconvenientes que percibiron de traballar por conta propia nos últimos 12 meses

Información relacionada

 
Compartir: