Condicións no traballo

Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo. Formación. Ano 2016

Ocupados segundo a consideración do posto de traballo de acordo coa súa formación/cualificación

Traballadores por conta propia que realizaron cursos de fomación relacionados co traballo nos últimos 12 meses

Asalariados que realizaron cursos de formación relacionados co traballo nos últimos 12 meses

Ocupados segundo a valoración sobre diferentes aspectos dos cursos de formación (mellora na forma de traballar, estabilidade e perspectivas de futuro) que realizaron nos últimos 12 meses

Valoración media dos ocupados sobre diferentes aspectos dos cursos de formación (mellora na forma de traballar, estabilidade e perspectivas de futuro) que realizaron nos últimos 12 meses

Información relacionada

 
Compartir: