Condicións no traballo

Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo. Satisfacción co traballo. Ano 2016

Ocupados segundo a satisfacción con diferentes aspectos do traballo (tarefas, carga, salario, estabilidade, horario, distancia/tempo, condicións ambientais e seguridade)

Asalariados segundo a satisfacción con diferentes aspectos do traballo (promoción, formación, conciliación, axudas, relación cos compañeiros e superiores/xefes)

Ocupados segundo a satisfacción xeral co traballo

Satisfacción media dos ocupados con diferentes aspectos do traballo (tarefas, carga, salario, estabilidade, horario, distancia/tempo, condicións ambientais e seguridade)

Satisfacción media dos asalariados con diferentes aspectos do traballo (promoción, formación, concialiación, axudas, relación cos compañeiros e superiores/xefes)

Satisfacción media dos ocupados co traballo

Información relacionada

 
Compartir: