Enquisa de poboación activa (EPA)

Poboación xuvenil. Base poboacional 2001

AVISO: DATOS DESACTUALIZADOS. Esta información corresponde á base poboacional 2001. Con data 24 de abril de 2014 actualizáronse as series anuais e trimestrais coa base poboacional 2011.

Poboación de 16 a 29 anos

Ocupados

Inactivos

Taxas

Información relacionada

 
Compartir: