Enquisa de poboación activa (EPA)

Grandes concellos. Base poboacional 2001

AVISO: DATOS DESACTUALIZADOS. Esta información corresponde á base poboacional 2001. Con data 24 de abril de 2014 actualizáronse as series anuais e trimestrais coa base poboacional 2011.

Información relacionada

 
Compartir: