Enquisa de poboación activa (EPA)

Enquisa de poboación activa. Poboación de 16 e máis anos

Datos revisados coa base poboacional 2011

Información para Galicia

Información para Galicia e provincias

Información relacionada

 
Compartir: