Enquisa de poboación activa (EPA)

Enquisa de poboación activa. Parados. Base poboacional 2001

AVISO: DATOS DESACTUALIZADOS. Esta información corresponde á base poboacional 2001. Con data 24 de abril de 2014 actualizáronse as series anuais e trimestrais coa base poboacional 2011.

Información para Galicia

Información para Galicia e provincias

Información relacionada

 
Compartir: