Xustiza, seguridade e participación cidadá

Xustiza, seguridade e participación cidadá

Estatística do Penal

Condenados: adultos e menores (datos a partir de 2013)

Condenados: adultos e menores (datos 2007- 2012). España e Galicia

Estatística de Arrendamentos Urbanos

Execucións hipotecarias

Estatísticas dos Xulgados de Paz

Rexistro da propiedade e actividade notarial

Violencia doméstica e de xénero

Violencia de xénero

Asuntos incoados

Sentenzas firmes

Violencia doméstica

Asuntos incoados

Sentenzas firmes

Outra información

Poboación reclusa nos centros penitenciarios de Galicia

Estatísticas de nulidades, separacións e divorcios

Totais disolucións matrimoniais

Disoucións matrimoniais entre cónxuxes de distinto sexo

Rexistro de parellas de feito

Eleccións

Información adicional

 
Compartir: