Relacións familiares e sociais

Enquisa estrutural a fogares. Relacións familiares e sociais. Ano 2002. Coidado de persoas con dependencia

Información para Galicia e provincias

Información para Galicia

  • Persoas ocupadas ás que coidar persoas con dependencia impídelles mellorar o nivel de ingresos actuais do traballo por:
    [Idade]
  • Fogares que reciben axuda externa para o coidado de persoas con dependencia por:
    [Ingresos mensuais do fogar][Tipoloxía da axuda]

Información relacionada

 
Compartir: