Enquisa de presupostos familiares

Enquisa de presupostos familiares

Principais Resultados. Ano 2016

Resultados detallados. Series 2006 - 2015

Nota: Como consecuencia da incorporación da nova clasificación ECOICOP e dos cambios na recollida da información, prodúcese un corte nas series, o que ocasiona que os datos do ano 2016 non sexan comparables cos dos anos anteriores. Por este motivo, cómpre revisar as series, polo que os datos dos resultados detallados dos anos 2006 a 2015 serán publicados posteriormente

Información adicional

 
Compartir: