Coidado de menores e conciliación familiar

Principais resultados

Nenos de 0 a 12 anos: asistencia a centros de educación e realización de actividades

Axuda doutras persoas para o coidado de menores

Conciliación da vida laboral e familiar

 
Compartir: