Coidado de menores e conciliación familiar

Axuda doutras persoas para o coidado de menores

Núcleos familiares con nenos de 0 a 12 anos que reciben axuda para coidar os nenos

Núcleos familiares con nenos de 0 a 12 anos que reciben axuda de avós para coidar os nenos

Núcleos familiares con nenos de 0 a 12 anos que reciben axuda de persoas de dentro e/ou fóra do fogar para coidar os nenos

Coidado dos nenos cando non acoden a un centro escolar (gardería, escola...)

Levar os nenos ao centro ou transporte escolar

Coidado dos nenos cando enferman e non poden acudir ao centro escolar

Coidado dos nenos nos períodos de vacacións escolares

 
Compartir: