Coñecemento e uso do galego

Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego

Principais resultados

Resultados detallados

Coa publicación dos datos de coñecemento e uso de galego de 2008 modificáronse os datos do ano 2003 publicados ata o momento para poder establecer comparacións

Información relacionada

Compartir: