Coñecemento e uso do galego

Enquisa de condicións de vida das familias. Coñecemento e uso do galego

Principais resultados

Resultados detallados

Datos de anos anteriores. Anos 2003 e 2008

Información relacionada

Compartir: