Coñecemento e uso do galego

Principais resultados

Coñecemento do galego

Uso habitual e inicial do galego

Uso do galego no ámbito: [familiar] [social] [laboral] [educativo] [Medios de comunicación]

Fogares e idioma

Áreas

Grandes concellos

Información relacionada

 
Compartir: